Զանգ Վահրամ Պողոսյանին. Իմ գրառումն է, ոչ ոք իմ էջը չի ջարդել

1311